Ondernemingsrecht

OTUS Legal is tevens gespecialiseerd in ondernemingsrecht. We adviseren en assisteren ondernemers, bestuurders en aandeelhouders bij het opstellen van contracten, bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden en besluitvorming. Wij leggen complexe zaken vast in heldere contracten waarbij we gebruik maken van kennis en ervaring vanuit onze advies- en procespraktijk. Ook treden wij op als advocaat bij conflicten met klanten of conflicten met de verkoper/dienstverlenende partij bijvoorbeeld in situaties dat een contract juist beëindigd moet worden of als een van de contractpartijen recht heeft op schadevergoeding omdat de andere partij zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Tot slot kunt u ons ook inzetten in geval er geschillen zijn tussen ondernemingen onderling of tussen aandeelhouders c.q. bestuurders.

Otus legal is er voor u om:

Quirina Bosker is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, VAAN. VAAN is een hoogwaardige specialisatievereniging. Tot het lidmaatschap worden uitsluitend ervaren arbeidsrecht advocaten toegelaten die onder andere een, daartoe door VAAN erkende, specialisatieopleiding arbeidsrecht succesvol hebben voltooid en aantoonbaar jaarlijks opleidingen volgen. 

Quirina Bosker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: – Arbeidsrecht Deze registratie verplicht Quirina Bosker elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Nederlandse orde van advocaten