Mediation

OTUS Legal heeft jarenlange ervaring met het bijstaan van cliënten tijdens mediation. Deze bijstand is niet enkel ter ondersteuning tijdens het gesprek, dat vaak als emotioneel belastend wordt ervaren, maar ook in de onderhandelingen tussen partijen waarmee het geschil tot een einde kan komen.

OTUS Legal staat zowel werknemers als werkgevers bij die hun geschil wensen op te lossen middels mediation maar ook compagnons/maten/ondernemers die in de samenwerking met hun mede-eigenaar op problemen zijn gestuit. De jarenlange ervaring in het bijstaan van één van de partijen tijdens het mediationproces en het daarmee verkregen inzicht in de belangen, verhoudingen en het spanningsveld, heeft ertoe geleid dat OTUS Legal sinds enkele jaren ook zelf succesvol als mediator optreedt.

OTUS Legal in hoedanigheid van mediator, begeleidt partijen in het minnelijke proces waarbij naar een oplossing gezocht wordt voor het gerezen probleem.