Arbeidsrecht

OTUS Legal kenmerkt zich door een snelle en adequate aanpak van de zaak zowel bij het geven van adviezen, het procederen en niet op de laatste plaats ook ter voorkoming van procedures.OTUS Legal denkt graag mee met de klant zodat er altijd sprake is van
maatwerk. We hebben de expertise in huis om complexe (juridische) vraagstukken te vertalen naar praktisch en toepasbare adviezen en oplossingen. Naast deze deskundigheid mag u ook van ons daadkracht verwachten. We gaan voor u door het vuur!

Otus legal is er voor u om:

OTUS Legal adviseert en procedeert over alles dat met het arbeidsrecht te maken heeft. Denk daarbij aan:

OTUS Legal heeft binnen de specialisatie Arbeidsrecht,
een extra focus op de volgende complexe zaken:

CONFLICT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID​

OTUS Legal is extra gespecialiseerd in complexe zaken waarbij sprake is van arbeidsongeschiktheid in combinatie met een arbeidsconflict. De nadruk in dergelijke zaken kan komen te liggen op de re-integratie waarbij verschillen van inzicht over de re- integratie ontstaan of op het conflict zelf dat de arbeidsongeschiktheid in stand houdt en misschien wel tot gevolg heeft gehad. Hoe dan ook, eenmaal in de situatie beland dat er sprake is van zowel arbeidsongeschiktheid als een arbeidsconflict, is het noodzaak om zo spoedig mogelijk uit die situatie te geraken. OTUS Legal heeft door jarenlange ervaring een unieke en ferme aanpak ontwikkeld die leidt tot een passende oplossing.

Reorganisatie op grond van bedrijfseconomische of organisatorische redenen

OTUS Legal is tevens gespecialiseerd in het bijstaan van bedrijven in reorganisaties. Zij staat met regelmaat werkgevers bij in de procedures die bij het UWV gevoerd worden op grond van bedrijfseconomische redenen dan wel organisatorische redenen. OTUS Legal begeleidt en ontzorgt de werkgever in deze complexe ontslagprocedures. OTUS legal begeleidt de procedure voor de ondernemer van het begin tot het einde: ze voert overleg met de ondernemer en brengt alle mogelijkheden in kaart om de wens van de ondernemer te kunnen realiseren. Daarna volgt het uiteindelijke advies, worden de reorganisatiekosten doorgerekend, een eventueel sociaal plan opgesteld, de 3 informatiebrieven geschreven, de processtukken en bijbehorende bijlagen opgesteld, de procedure gevoerd, de opzegbrieven verzonden en de afwikkeling in gang gezet.

Ontslag wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen

OTUS legal staat werknemers bij die ontslag is aangezegd wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen. Otus legal onderzoekt of de werkgever werkelijke gronden heeft om te reorganiseren en of de werknemer daadwerkelijk boventallig is. Ook zal de aangeboden vaststellingsovereenkomst nagekeken worden en de vergoeding herberekend worden. In geval de werkgever geen ontslaggrond heeft of de werknemer is niet boventallig, dan zal verweer worden gevoerd bij het UWV en onderhandelingen gevoerd worden. OTUS legal heeft door haar grondige en doortastende aanpak deze procedures meermalen met succes gevoerd en door de juiste onderhandelingstechniek een significante hogere vergoeding weten te bedingen.

High impact zaken

Tot slot heeft OTUS legal tevens veel ervaring met high impact zaken waarbij sprake is van fraude of diefstal in dienstbetrekking en/of overtredingen van het geheimhoudings- en non concurrentiebedingen tijdens en na dienstverband. Deze zaken zijn complex omdat de gevolgen voor de ondernemer groot kunnen zijn en er heel prudent met de zaak moet worden omgegaan. OTUS legal beschikt over een speciaal netwerk dat in deze zaken kan worden ingezet. Dit omvat onder meer bedrijfsrecherche, strafrechtspecialisten, deurwaarders. De aanpak van OTUS legal heeft zich meermalen bewezen. OTUS legal staat u graag bij in al deze kwesties. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen om uw kwestie voor te leggen. OTUS legal maakt een snelle inschatting van de zaak.
Quirina Bosker is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, VAAN. VAAN is een hoogwaardige specialisatievereniging. Tot het lidmaatschap worden uitsluitend ervaren arbeidsrecht advocaten toegelaten die onder andere een, daartoe door VAAN erkende, specialisatieopleiding arbeidsrecht succesvol hebben voltooid en aantoonbaar jaarlijks opleidingen volgen. 

Quirina Bosker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: – Arbeidsrecht Deze registratie verplicht Quirina Bosker elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Nederlandse orde van advocaten